Tin tức

Nhận tài sản thừa kế có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Trước rất nhiều câu hỏi về các vấn đề liên quan đến thuế, hóa đơn như cách viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, cách xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp,… thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân cũng khiến nhiều người lúng túng. Một trong số những câu hỏi mà nhiều người đặt ra đó là nhận di sản thừa kế theo di chúc là đất đai, cổ phần công ty,… thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Để trả lời cho câu hỏi này, mời quý bạn đọc theo dõi nội dung dưới đây.

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì cá nhân sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc một trong hai đối tượng sau:

– Cá nhân đó có cư trú tại Việt Nam và có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

– Là cá nhân không có cư trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Trong đó, cá nhân có cư trú là người:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Như vậy, nếu cá nhân thuộc những đối tượng trên thì khi cá nhân đó nhận di sản thừa kế từ gia đình sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

2. Thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế

Thu nhập chịu thuế được quy định tại Điều 3 và thu nhập miễn thuế được quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân. Theo các quy định này, thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ là thu nhập được miễn thuế. 

Tuy nhiên, cá nhân đó sẽ phải đóng thuế đối với tài sản nhận thừa kế là một số cổ phần trong công ty mà gia đình để lại.

3. Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế

Theo điều 18 và điều 31 Luật thuế thu nhập cá nhân, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế là phần giá trị tài sản nhận thừa kế vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế được xác định đối với từng trường hợp. Cụ thể đối với thừa kế là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh thì thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

b. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10% (điều 23 luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2012)

c. Cách tính số thuế phải nộp

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với tài sản thừa kế là cổ phần trong công ty = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

d. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế được đối với thu nhập từ thừa kế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thừa kế. Trong trường hợp của cá nhân nói trên sẽ là thời điểm người đó đăng ký quyền sở hữu cổ phần.

Như vậy, theo quy định của pháp luật đã phân tích ở trên, cá nhân sẽ có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân đối với số cổ phần được nhận thừa kế và không phải đóng thuế với mảnh đất thừa kế từ gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những bài viết liên quan

Back to top button