Tin tức

Bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử kể từ 01/11/2020

Theo quy định tại Thông tư 68/2019 thì thời điểm bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020. Như vậy, chỉ còn chưa đầy vài tháng nữa sẽ đến thời hạn bắt buộc này. Do vậy, các doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm hiểu và nắm bắt rõ các quy định về hóa đơn, tìm kiếm đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để phối hợp triển khai thực hiện

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 các doanh nghiệp đã có một khoảng thời gian dài để tiến hành chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Trong khoảng thời gian này, nếu như cơ quan thuế vẫn chưa có thông báo đến các doanh nghiệp về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì các doanh nghiệp vẫn sẽ triển khai sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

hóa đơn điện tử

Nếu trong khoảng thời gian doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử mà phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

Theo quy định, hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập nhưng phát hiện ra có sai sót thì phải dùng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót, sau đó người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập.

Đối với các trường hợp đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Vậy, việc sử dụng hóa đơn điện tử có bắt buộc áp dụng với tất cả hộ kinh doanh hay không? Câu trả lời là không. Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh được áp dụng đối với các hộ kinh doanh lớn, có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng để đáp ứng việc triển khai sử dụng hóa đơn. Đối với những hộ cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ với doanh thu chỉ đủ nuôi sống gia đình thì sẽ không bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Thủ tục để được xuất hóa đơn giá trị gia tăng điện tử 

Khi nhận quà tặng có cần phải nộp thuế TNCN hay không?

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020. Như vậy, các doanh nghiệp chỉ có thể sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 31/10/2020. Đây là những mốc thời gian quan trọng để các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi, đáp ứng những nhu cầu, yêu cầu thực tế hiện nay.

Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp như tiết kiệm thời gian, chi phí và mang đến rất nhiều điều kiện thuận tiện tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng trong thời đại công nghệ số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những bài viết liên quan

Back to top button